Palkkailmoitukset

Palkkailmoitukset

Yri­tyk­sen tulee palaut­taa työ­ta­p­atur­ma- ja ammat­ti­tau­ti­vaku­u­tuk­sen (lak­isääteinen tap­atur­mavaku­u­tus) palkkail­moituk­set vaku­u­tusy­htiöön vuo­den 2017 palkoista 31.1.2018 men­nessä tai pyy­det­tynä ajanko­htana. Mikäli palkkail­moi­tus­ta on...